Vyhodnocení ankety – pivní sklo

Celkem 5 měsíců jsme měli na webu vystavenu anketu s otázkou: Rozladí vás pivo ve sklenici s nesprávným logem/značkou? Výsledky ankety jsou následující:

anketa

  • Dle našeho očekávání “zvítězila” volba, kdy více než polovina odpovídajících preferuje hlavně kvalitu piva a předepsaný tvar či logo sklenice nejsou až tak podstatné
  • Čtvrtina respondentů vyžaduje nejen správný tvar skla, ale i logo pivovaru, což je jistě potěšitelné – pivní osvěta zřejmě funguje
  • 10% respondentů vyžaduje brandové sklo pivovaru
  • 10% preferuje správný tvar skla s logem podniku prodávajícího pivo
  • pro 3% respondentů je důležitá sounáležitost s restaurací – chtějí mít na skle logo podniku, tvar není až tak důležitý

Děkujeme za účast a na titulní straně je již vystavena anketa nová.